Sanace železobetonových staveb

Sanací betonových konstrukcí rozumíme dokonalou opravu starých erodovaných betonových povrchů. Aby nedocházelo k dalšímu poškozování betonových povrchů, je nutné provést opravu zásadním způsobem, který znásobí životnost a kvalitu železobetonové stavby. Pracujeme s řadou špičkových materiálů Sika, Basf, Baumit. Jejich použití a sestavení technologického postupu doporučíme vždy podle charakteru poškození, agresivity prostředí a mechanického zatížení betonového povrchu. Samotná sanace vždy začíná kvalitním ošetřením stávajícího očištěného povrchu, aby došlo k dokonalému spojení s nanášenými komponenty sanačního systému.